Yazan:Alaaddin Tokatlı / Sık Sorulan Sorular / 0 Yorum

Araç ister enjeksiyonlu ister karbüratörlü olsun gaz kokusu lpg li her aracın başına gelebilir.

Aracınızdan gaz kokusu gelmesinin sebeplerini altta sıraladım.
1- Katkılı otogazların bir miktar koku yaptığını artık herkes biliyor. Koku katkılı bir gaz almanızın ardından başladı ise onu bitirip başka bir istasyondan farklı lpg almanızı öneririm.
2- Gaz kokusunun diğer ve en önemli sebeplerinden biri de kaçak olmasıdır. Lpg sisteminin borularından, bağlantı vidalarından, enjektör hortumlarından vs. kaçak olursa koku yapar. Bu kaçağı tespit etmek için mutlaka bir lpg ciye gidip makineyle Gaz kaçak testi yaptırmanızı öneririm.
Lpg tankı üzerindeki şamandıra yoğun lpg kaçağı olması halinde otomatik olarak gazı keser. Ancak bunun için gazın çok yoğun kaçması gerekir. Yani az kaçaklarda bu sistem iş yapmaz.
3- Aldığınız Lpg katkılı veya yağlı ise regülatör veya başka yerlerin yağlanmasına sebep olur, o da ısınınca koku yapabilir.
4- Lpg Regülatörü arızalı ise motora gönderdiği gazın miktarını artırarak hem koku yapmasına hem de motorun bozuk çalışmasına sebep olur.
5- Lpg nin beyni motordaki sıcak suyun içinde dolaşıp gazı yoğunlaştırmasıyla çalışır. Yani lpg beyninin içine herhangi bir sebepten dolayı sıcak su girmezse beyin göndereceği gazın miktarını algılayamaz ve motora 5 katına kadar fazla yakıt gönderebilir. Lpg beyninin üstü karlanarak beyaz buzlar oluştuğunu veya dokunduğunuzda çok soğuk olduğunu hissedersiniz. Bu durumda hem motor düzgün çalışmaz hem de motor gelen gazların hepsini yakamayacağı aşırı bir gaz kokusu oluşur.
Yazan:Alaaddin Tokatlı / Sık Sorulan Sorular / 0 Yorum

Regülatör su bağlantısının, aracın soğutma suyu ve termostatın kontrol edilmesi gerekiyor. LPG ye geçiş öncesi uzun süre aracın rampa aşağı kullanılması veya kalorifer kullanımı geçiş süresini uzatabilir. Yapılan kontroller de her hangi bir sorun görülmez ise; Sistemlerimizin orijinal geçiş sıcaklığı 40°C’dir. Sorun çıkarmaması durumun da daha erken geçiş için geçiş sıcaklığı 35°C olarak tekrar ayarlanabilir.

Yazan:Alaaddin Tokatlı / Sık Sorulan Sorular / 0 Yorum

Araçlarda LPG Dönüşümü “SMM Büro Tescil Belgesi” ve “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” olan servislerimizde, uzman bir mühendisin gözetiminde yapılmaktadır. Aracınızdaki tesisatın söküm işlemi de yine  bu dönüşüme yetkili servislerimizde yapılmalıdır.
Seri tadilat yöntemiyle LPG dönüşümü yapan bayimizde söküm işlemini gerçekleştirdikten sonra, münferit tadilat yöntemiyle proje çizen firmalarda LPG Sökümü ile ilgili proje hazırlanmalıdır. LPG Söküm projesi çizilen araca Periyodik Muayene İstasyonlarında tespit yapılmaktadır. Yapılan tespit sonrası trafiğe kayıtlı olduğu tescil bürosundan ruhsat yenilenerek “Araç LPG ile Çalışır” ibaresi kaldırılır.
Aracınızdaki yakıt sistemi tadilatını yetkili yerlerde söktürdükten sonra, sökümü yapan firmanın yetkili olduğuna dair “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”, “SMM Büro Tescil Belgesi”, “Araçların LPG‘ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi” ve söküm faturası ile AİTM projesi çizmeye yetkili firmalara başvurarak proje çizdirilmesi gerekmektedir.
AİTM firmalarından temin edeceğiniz proje ile periyodik muayene istasyonlarında aracınıza tespit muayenesi yaptırarak proje ekinde muayene ait belgelerle ilgili trafik tescil bürosuna başvurabilirsiniz.

Yazan:Alaaddin Tokatlı / Sık Sorulan Sorular / 0 Yorum
Sabah aracı çalıştırırken ve akşam stop ederken benzin kullanılarak kapatılması tavsiye edilmektedir.
Özellikle soğuk havalarda sabahları benzin ile ilk  çalıştırmanın yapılması tavsiye edilmektedir. İlk ateşleme yapıldıktan sonra 3 bin devire gelindiğinde LPG’ye geçiş yapılmalıdır.
Yazan:Alaaddin Tokatlı / Sık Sorulan Sorular / 0 Yorum

Öncelikle aracın benzinde ne  kadar yaktığı kontrol edilmelidir. Aracın çok yakmasının sebebi, benzin sisteminden kaynaklı olabilir. Bu nedenle önce benzin sisteminin durumuna bakılmalıdır.

• Araçta bulunan supapların normalden daha gevşek ya da daha sıkı olması aracın LPG’yi çok yakmasına neden olacaktır.

• LPG sistemi ile çalışan bir araçta su azalması oluyorsa ya da araç yağ yakıyorsa bu durum aracın motorunda bir sorun olduğunu ve motorda bir sorun olması da LPG’nin çok yanmasına neden olacaktır.

• Aracın bujileri ve buji kabloları çok eskimişse ya da kalitesizse bunlar da aracın çok gaz yakmasına neden olacaktır. Çünkü bu durum aracın ateşleme yapamamasına sebebiyet vermektedir.

• Araçta bulunan bujilerin tırnak aralıkları da kontrol edilmelidir ve tırnak aralıklarının normal mesafede olup olmadığından emin olunmalıdır. Zira tırnak aralıkları normalden daha fazlaysa bu da LPG’de çok yakmaya neden olan bir durumdur.

• Aracın karbüratörüne giren hava girmesi gereken hava miktarından daha fazla olursa bu durum da aracın fazla gaz yakmasına neden olacaktır. Bu nedenle karbüratörün de kontrol edilmesi gerekmektedir.

• Lpg beyninde yani regülatörde bulunan diyaframın normalden daha kalın olması durumunda LPG ayarı yapılması zorlaşacaktır. Ayar yapılamadığı için bu durumda da LPG’de çok yakma durumu söz konusu olabilir.

• LPG ile çalışan bir aracın manifoldunda hava alma söz konusu olursa aracın LPG’de de benzinde çalışırken de rölantide durması mümkün olmaz. Bu da aracın çok gaz yakmasına neden olan sebeplerden biridir.

• Araca LPG takılmadan önce triger kayışı takılması söz konusu olduğunda triger kayışının sente atması durumuyla karşılaşılabilir. Triger kayışında ki sente aralığının fazla olması durumu da LPG’nin normalden fazla yakmasına neden olan sebeplerden biridir.

 

Yazan:Alaaddin Tokatlı / Sık Sorulan Sorular / 0 Yorum
Uygulanacak dönüşüm aracın tüm özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Kullanılan dönüşüm kiti araca uygun olmadığı zaman motor ayarının bozulması, performansın düşmesi ve gerekenden fazla yakıt harcanması kaçınılmazdır.
Yazan:Alaaddin Tokatlı / Sık Sorulan Sorular / 0 Yorum

LPG‘li araçların dönüşümünde kullanılan tankların kullanım ömrü 10 yıldır. LPG‘nin korozyon etkisi 10 yıl olarak belirlendiğinden, ömrü dolan tankın değiştirilmemesi durumunda patlama riski oluşturmaktadır. Kullanım ömrü dolan tankların ve diğer gerekli tüm tadilatların yetkilendirilmiş otogaz dönüşüm firmaları tarafından değiştirilmesi gerekir. Değiştirilmeyen her tank, pimi çekilmiş bomba özelliği taşımaktadır. Bu nedenle ömrünü tamamlamış LPG tanklarının kullanımı halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Tankların çarpma sonucunda yırtılması ve patlaması söz konusu değildir. Tanktan sürekli LPG çekişi nedeniyle tank dış yüzeyinde terleme ve nemlenme meydana gelir. Tank boyası herhangi bir nedenden dolayı bozulmuş veya yıpranmış ise tankın bu bölgelerinde korozyon oluşur. Bu korozyon zamanla tankın delinmesine neden olabilir. Bunun önlenmesi için tankın yıpranan boyaları temizlenerek bu bölgelerin yeniden epoksi boya ile boyanması sağlanmalıdır.

Yazan:Alaaddin Tokatlı / Sık Sorulan Sorular / 0 Yorum
Tankın içindeki şamandıra mekanizmasının bozulmuş olabileceğinin göstergesidir. Sinyal hep aynı gönderildiği için aracın kaç km. gittiği doğru hesap edilmezse yolda kalınabilir. Şamandıra kolunun ve mekanizmasının onarılması gerekir.
Yazan:Alaaddin Tokatlı / Sık Sorulan Sorular / 0 Yorum

Öncelikle araç benzinde çalışırken de rölantide sorun olup olmadığına  bakılır. Şayet sorun yoksa LPG’deki rölanti problemi için Aşağıdaki seçenekler incelenir. Araç benzinde çalışırken rölanti normal mi bakılmalıdır. (10 D / D) Araçta Vakumlu OTOGAZ beyni kullanılıyorsa, araçtaki vakum eşiminde sorunu olabilir .Bu da Aracın LPG ‘deki rölantisini bozabilir. Araçtaki vakum emişi ile ilgili kısımlar kontrol edilmelidir. Karbüratörlü araçlarda  karbüratör kelebeği Arızalı olabilir (kelebek millerinin bulunduğu yerden hava alıyorsa). Bu durum hem Aracın LPG ‘de hem de benzinde rölantisinin bozulmasına sebep olabilir ve LPG’ nin çok yakılması problemi ortaya çıkabilir.

Otogaz beyninin içinde bulunan diyaframın (tamir takımı) ömrü bitmiş olabilir. Bu sebepten diyaframda Sertleşme görülür ve LPG rölanti ayarı genelde yapılamaz. (Otogaz beyinlerinin diyaframlarının kullanım ömrü yaklaşık 50.000 km’dir)Aksi takdirde LPG rölantisinden verim alınamaz.Aracın yüksek voltaj gönderen distribütörünün diyaframında sorun varsa hem benzin hem de LPG ‘de rölanti problemi görülebilir.

Aracın avans ayarının bozuk olması hem benzin hem de LPG ‘nin rölantisinin yapılamamasına sebep olabilir. Otogaz beyninin içindeki yağ ayda 1 kez boşaltılmalıdır. Beyinde  Biriken fazla miktardaki yağ LPG rölantisinin bozulmasına sebep olabilir. Bazı araç motorlarında hava çıkış yeri mevcuttur.Bu hava çıkışının tıkalı olması hem benzin hem de LPG ‘de rölantinin bozulmasına sebep olabilir. OTOGAZ beyninin bobinini düşük volt elektrik gidiyor olması LPG bozulmasına sebep olabilir. Otogaz beyinlerin elektronik olanlarında bobin Yayı işlevini yitirmiş olabilir

Yazan:Alaaddin Tokatlı / Sık Sorulan Sorular / 0 Yorum
LPG’ li araçların periyodik bakımları ilk montaj yapıldıktan 1.000 km sonra ve  her 10.000 kilometrede veya altı ayda bir yaptırılmalıdır.Bu bakımlarda;

* LPG kaçak kontrolü
* Su kaçak kontrolü
* Benzin kaçak kontrolü
* Gaz tankı bağlantı kontrolü
* Ana hortum ve bağlantı bileşenlerinin durumu kontrol edilmeli.
* Lpg gaz filtresi değişimi
* Şamandıra ve sensör kontrolü yapılmaktır.